Venku za zdí, mimo areál, stojí dům, kde probíhala rafinace mědi (Garhaus). Byl postaven rodinou Uthmannů v roce 1560. Tím byl hutní proces poprvé rozčleněn a rafinace přesunuta do samostatné budovy. V Dlouhé huti zůstala jedna malá rafinační pec, zatímco pec v nové  budově měla tak obrovské rozměry, že byla jedinečnou v hutnictví a odborníci se na ni jezdili dívat.

Po zastavení vycezovacího provozu sloužila rafinační huť k čištění nakoupené mědi, m.j. z Chile. Už po dvanácti letech dostal dům novou funkci jako ohýbárna resp. dílna na tažení drátů.

Dnes se v budově bývalého Garhausu nachází prodejna kol PULSSCHLAG Bike+Sport.