2.76 km

Rafinace mědi v huti Saigerhütte

Venku za zdí, mimo areál, stojí dům, kde probíhala rafinace mědi (Garhaus). Byl postaven rodinou Uthmannů v roce 1560. Tím byl hutní proces poprvé rozčleněn a rafinace přesunuta do samostatné budovy. V Dlouhé huti zůstala jedna malá rafinační pec, zatímco pec v nové budově měla tak obrovské rozměry
2.88 km Brauhaus

Pivovar v huti Saigerhütte

Správce Heinze nechal v roce 1580 Malý hamr přestavět na starý pivovar. Již při založení pivovaru byla jeho majiteli zajištěna práva na vaření piva a šenkování. Pivovar však doopravdy začal fungovat až v letech 1586/87 po rekonstrukci výčepu Hüttenschänke. Až do pozdního 19.století se zde pak
2.89 km

Hájovna v huti Saigerhütte

Hájovna, která byla postavena v roce 1610, se nachází naproti horní bráně (východní bráně) . Odsud měl hajný možnost kontrolovat složiště dřeva a milíř, které se nacházely naproti měděnému hamru na české straně. Část dřeva pro huť se dopravovala plavením po Načetínském potoce (Natzschung). Zde pak
2.71 km

Nový hamr v huti Saigerhütte

Nový hamr stojí mimo obrannou zed´ na druhé straně ulice Grünthaler Straße. Byl uveden do provozu jako náhrada po zastavení malého hamru,(ten byl přestavěn na pivovar), v letech 1586/87. Pracovala v něm tři kladiva poháněná současně jednou dubovou vačkovou hřídelí na vodním kole o průměru cca 8,5 m
2.88 km

Malá hutní brána v huti Saigerhütte

Malá hutní brána byla postavena v 17. století. Od převzetí huti rodinou Uthmannovou v roce 1550 se areál huti postupně stal ucelenou harmonickou stavební jednotkou, která spojovala jak bytové prvky, tak výrobní zařízení. Vyrostla v soběstačnou obec se samosprávou. Původně k ohraničení stačila
2.86 km Oberes Tor / Osttor

Horní brána / východní brána v huti Saigerhütte

Horní brána nebo také východní brána je zdobena kurfiřtským erbem. Vročení 1694 připomíná dokončení stavby obranné zdi. Opevnění však obyvatelům Saigerhütte příliš neposloužilo. Byli sice hajným vyškoleni v zacházení se zbraněmi a v panském domě ležela kopí a muškety, ale za bavorské války o
2.72 km Beamtenkegelbahn im Winter

Kuželna pro úředníky v huti Saigerhütte

Přímo vedle dolní – západní brány stojí na ulici v areálu domů dřevěná stavba. Zde byla v roce 1881 zřízena kuželna pro úředníky za účelem zpestření jejich života na vesnici. Salón bývalé kuželny se dnes používá jako truhlářská dílna, zadní část byla v roce 2002 stržena.
2.74 km

Dům soudce Langeho v huti Saigerhütte

Starý domek s částečně dochovaným hrázděním byl zřízen pro Christopha Langeho, když nastoupil do úřadu hutního soudce. Do prahu hrázdění, ozdobeného člunkovitými drážkami, jsou vytesány iniciály CL a vročení 1611. Lenním dopisem vrchnosti, bratří z Berbisdorfu a na Lautersteinu, byla Hansi
2.72 km Unteres Tor oder Westtor

Dolní brána / západní brána v huti Saigerhütte

Poté, co vyhořela hutní škola, se při její znovuvýstavbě v roce 1660 postavil i strážní domek. Jeho přízemí bylo průjezdné ze směru od dolní brány a v patře bydlel hlídač brány. Strážní domek byl stržen v roce 1856, protože průjezd nebyl dostatečně vysoký. Dva zděné sloupy jsou zdobeny tabulemi s
2.75 km alte Faktorei

Starý dům správce v huti Saigerhütte

Starý dům správce (faktora) ve vycezovací huti byl postaven v roce 1604 pro správce Eymera. Od roku 1848 se do přízemí budovy nastěhovala škola. V horním patře zároveň bydleli úředníci a učitelé. Po dokončení stavby nové školní budovy v roce 1886 v ulici Rothenthaler Straße se do přízemí domu
2.82 km

Panský dům / Dům správce v huti Saigerhütte

Největší a všechny ostatní budovy převyšující je Panský dům, resp. Dům správce. Jeho dnešní střední část dala kolem r. 1560 postavit rodina Uthmannů. Po prodeji huti v roce 1567 kurfiřtu Augustu Saskému užívaly prostory této budovy kurfiřstská rodina a guvernantky během jejich pobytu v huti. Panský
2.78 km Hüttenmühle

Hutní mlýn v huti Saigerhütte

Hutní mlýn vznikl již při založení Saigerhütte. Měl obrovský význam pro zásobování hutníků, protože v okolí nebyla nikde jinde možnost obstarat si chléb, pečivo a mouku. Mlýn měl „tři obvyklé mlecí rychlosti s pohyblivými kameny“. Od prvopočátku byl mlýn v pronájmu. Obilí se dováželo zejména z
2.78 km Haus des Anrichters

Dům přípraváře v huti Saigerhütte

Výstavní budova s nádherným zdobeným štítem a arkýřem (původní stavba z roku 1585) je nazývána Domem směnového mistra nebo také Domem „přípraváře“). Tak se říkalo úředníkům, kteří měli za úkol připravovat tavbu, resp. řídit provoz. Po privatizaci v roce 1873 byla tato budova několikrát přestavěna.
2.76 km Hüttenschänke

Hutní výčep v huti Saigerhütte

Dům měl několik různých názvů: Dům směnového mistra, Starý dům směnového mistra, Hutní výčep, Hostinec, Huthaus anebo Dům horního bratrstva. Původně byl obytným domem pro majitele Saigerhütte a směnového mistra. Na střeše s hrázděným štítem měl dům věžičku se dvěma zvonky. Malý zvonek na věžičce
2.9 km Elektroenergiezentrale zur Adventszeit

Energetické centrum v huti Saigerhütte

Energetické centrum (elektrárna) bylo v areálu huti Saigerhütte vybudováno v letech 1905/06. Patří k nejmladším budovám na pozemku huti. Poté, co byla v městečku Olbernhau časně zahájena výroba elektrického proudu, se k výrobě přidali i saské závody na výrobu mědi a mosazi. Z Rosenthalu byl
2.88 km Laube des Faktors

Faktorova besídka v huti Saigerhütte

Za malou hutní branou stojí u vodního příkopu Faktorova besídka. Byla zřízena v roce 1621 pro potěšení správce Rotheho. Stěny a strop uvnitř jsou zdobeny barokními medailony s texty. Texty jsou citáty z bible a zrcadlí ducha času- malá Faktorova besídka se hodila jak k rozjímání, tak i k potěšení.
2.8 km Logo - Ring der europäischen Schmiedestädte

Ring der europäischen Schmiedestädte

Die grundlegenden Zielsetzungen und Strategien wurden im Jahr 2000 bei einem Arbeitstreffen in Arles sur Tech festgelegt. Der Verein wurde auf rechtlicher Grundlage der am 16.06.2001 gefassten Beschlüsse der Gründungsversammlung in Olbernhau gegründet und umfasst zur Zeit Mitgliedsgemeinden aus
2.8 km

Dějiny huti Saigerhütte

Vycezovací hut´ Saigerhütte byla založena v roce 1537 annabergským důlním mistrem Hansem Leonardem. V roce 1550 hut´ získal do vlastnictví annaberský pan Christoph Uthmann. Po smrti Christopha Uthmanna se majitelkou huti stala jeho žena Barbara s dětmi. V roce 1567 se hut´ dostala do vlastnictví