Olbernhau - Mitten im Erzgebirge

Glück auf und herzlich Willkommen auf den touristischen Seiten von olbernhau.de. Wir laden Sie ein, sich über unsere wunderschöne Gegend - Mitten im Erzgebirge - zu infomieren. Herrliche Landschaft, freundliche Gastgeber, vielseitige Aktivangebote, attraktive Museen, Galerien und Freizeiteinrichtungen, viele Veranstaltungen und so manch Sehenswertes haben wir hier, mit ergänzenden Informationen für einen abwechslungsreichen Aufenthalten zusammengestellt. Wir laden Sie ein, den Landstrich zwischen dem Schwarzwassertal, dem Kurort Seiffen, dem Saidenberg und der Saidenbachtalsperre einmal persönlich zu besuchen und zu entdecken. Wir freuen uns auf  Sie!
Tourist-Information Olbernhau
+49 (0) 37360 689866
+49 (0) 37360 689865
Po - Út:
10:00-17:00
St:
10:00-13:00
Čt - Pá:
10:00-17:00
So:
10:00-13:00
Ne:
geschlossen
Am 24. und 31. Dezember sowie an sächsischen Feiertagen ist die Tourist-Information geschlossen.
Veranstaltung

Trommel und Musiknachmittag

05 Pro
Intuitives, gemeinsames Musizieren mit Trommeln, Rasseln, Stöcken, Handpan, Flöte und Elfenharfe.... Gern kannst du dein eigenes Instrument mitbringen. Wir spielen gemeinsam intuitiv unsere Instrumente, diese Art des Spielens ermöglicht ganz neue Erfahrungen mit Instrumenten und verbindet sie und
Veranstaltung

Turmblasen an der Stadtkirche

05 Pro12 Pro
Am 1., 2. und 3. Adventssamstag erklingen an der Stadtkirche weihnachtliche Weisen mit dem Posaunenchor Olbernhau.
Veranstaltung

Faszientraining mit Heilpraktikerin May Schmitt

06 Pro13 Pro20 Pro
Faszientraining für Jung und Alt in der Jurte der Hofmühle Pfaffroda FMT–Ein Weg zu Beweglichkeit, Vitalität und Schmerzfreiheit "Faszien sind nichts anderes als Bindegewebe, aber sie haben es in sich! Sie durchziehen unseren gesamten Körper und stehen, als Medium für unseren Stoffwechsel in
Veranstaltung

Weihnachtskonzert der Kreismusikschule ERZ

19 Pro20 Pro
Zu weihnachtlichen Weisen und festlicher Musik laden die Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in die Stadtkirche Olbernhau ein. Es werden zwei Konzerte mit unterschiedlichem Programm gespielt. Auf dieser Seite gibt es aktuelle Informationen, falls die Konzerte abgesagt werden müssen.

Interessantes

2.74 km

Kinder-Spielwelt Stockhausen

Einmalig in Deutschland ist unsere Spielwelt "Stockhausen", direkt im mittelalterlichen Areal der Saigerhütte Olbernhau-Grünthal. In Stockhausen spielt man Drinnen & Draußen! Auf 1.100 qm Spielfläche Drinnen bieten wir tolle Spielmöglichkeiten für Groß und Klein. Eine 10 Meter hohe Megakletterburg mit einer turbulenten Röhrenrutsche, eine begehbare Würfelwelt, Spielepfad, Knirpsenland, Bastelwerkstatt, Elternspielplatz... Alle Spielzeuge und Einrichtungen sind aus Massivholz! Draußen gibt es Spiel-Spaß auf 800 qm in einem Märchen-Spiel-Labyrinth, Kletterburg, Trampolin, Buddelbereich, Sonnenterasse und Sommercafé laden ein. Stockhausen Spiel-Spaß bei jedem Wetter.
2.81 km UNESCO-Welterbe-Projekt „Montanregion Erzgebirge“ - Saigerhütte Grünthal

Projekt světového dědictví UNESCO „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“

Krušné hory na cestě na Seznam světového dědictví UNESCO Česká republika a Svobodný stát Sasko usilují společně o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Hornictvím podmíněný vývoj tohoto regionu byl po staletí úzce spjat bez ohledu na státní hranice.   Mimořádná univerzální hodnota Čím jsou Krušné hory ve světovém kontextu jedinečné? Návrh na zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO se opírá především o tyto důvody: 1) celosvětový význam v oblasti báňských technologií a montánních věd Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví o globálním vlivu českého a saského rudního hornictví pro rozvoj důlních a úpravárenských technologií a vznik nových vědeckých poznatků. Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě a podmínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vytvoření prvních geologických map, vydání zásadních příruček a učebnic hornictví a hutnictví (zejména De re metallica Georgia Agricoly z roku1556) nebo založení nejstarší dosud existující báňské vysoké školy na světě ve Freibergu (1765). 2) revoluční systém státem řízené báňské správy V Krušných horách byl v 16. století vytvořen na svou dobu revoluční centralizovaný systém báňské správy (direktivní princip), který měl pozitivní vliv na vývoj báňského zákonodárství a financování báňských projektů, a stal se tak motorem dynamického rozvoje hornictví v regionu. Direktivní princip se stal vzorem pro hornické regiony v celé kontinentální Evropě a ovlivnil i vznik specifické krušnohorské kultury spojené s hornictvím. 3) jedinečná hornická kulturní krajina Díky mimořádné bohatosti a pestrosti rud, které byly po staletí těženy na mnoha místech Krušných hor, se zde od 12. do 20. století vyvinula přeshraniční hornická kulturní krajina s četnými horními městy a dochovanými hornickými památkami, která je jedinečná i v globálním kontextu.   Z regionu a pro region Jaký je v současnosti stav žádostí o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO? Jak by v budoucnu mělo být toto světové dědictví spravováno? Rozhodnutí Výboru světového dědictví UNESCO o zápisu se očekává v červenci 2019. Myšlenka a podpora nominace krušnohorského světového dědictví se zrodila z iniciativy občanů a institucí na obou stranách hranice. V Sasku vzniklo už v roce 2003 sdružení Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., na české straně pak v roce 2010 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Díky závazné podpoře krajů, měst a obcí, ale samozřejmě i příslušných státních ministerstev bylo následně možné zpracovat nominační žádost. Aktivity usilující o ochranu, zachování, ale také prezentaci budoucího statku světového dědictví jsou na německé straně koordinovány sdružením Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V., které je tvořeno obcemi a okresy zapojenými do nominace. Na české straně hraje obdobnou úlohu Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 22 komponent Celkem se nominace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří skládá z 22 komponent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezentují historicky vytvořenou krušnohorskou kulturní krajinu. Vybrané komponenty se svými charakteristickými hornickými objekty dokumentují význam regionu z globálního hlediska, nejvýznamnější oblasti těžby rud a nejdůležitější těžební období na obou stranách hranice. Každá komponenta obsahuje dílčí objekty související s hornictvím, jichž je zhruba 400 na saské straně a přes 60 na české straně. Komponenty zahrnují nadzemní i podzemní hornické památky, historická horní města a charakteristické krajinné prvky, jako jsou například pinkové a haldové tahy. Vzhledem k různorodosti hornických památek a hornických krajin lze navrhovanou mimořádnou univerzální hodnotu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří vystihnout jen pomocí většího počtu komponent. Aby bylo možné montánní dědictví Krušných hor ještě lépe pochopit, byly navíc ke 22 komponentám přidány ještě další, „přidružené objekty", které však nejsou součástí vlastní nominace.   Složení komponent V Krušných horách se dochovalo mnoho historicky významných hornických památek, které společně svědčí o rozhodujícím vlivu hornictví na vývoj krajiny a osídlení, ale také o jeho vlivu na umění, kulturu, vědu a techniku. Mezi viditelné stopy těžby v krajině patří mj. rýžovnické kopečky, pinkové a haldové tahy či vodohospodářské systémy (vodní příkopy, báňské rybníky, podzemní kanály). Součástí nominace jsou však i agrární struktury (například kamenné valy) a lesní oblasti, které přímo souvisejí s osídlením a vývojem hornické kulturní krajiny. Další podstatným rysem komponent jsou různá nadzemní a podzemní důlní zařízení, dokumentující světový přínos Krušných hor v oblasti technologií a vědy. Do této kategorie patří důlní a hutní komplexy z různých období, podzemní dobývky, komory na vodní kola nebo strojovny se zachovanou technologií (například vodosloupcová čerpadla) a doklady o různých způsobech těžby (například pomocí sázení ohněm). O bohatství, vzniklém díky hornictví v průběhu staletí, svědčí skvostná horní města a jejich administrativní, sakrální a světské stavby.   Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu u Olbernhau je jedinečným dokladem hutního a dalšího zpracování stříbronosných měděných rud. V hutním areálu, založeném v roce 1537, se dochovaly téměř všechny původní budovy, například obytné budovy, dům tesaře, dům prubíře rudy nebo hutní šenk. Technologickým a architektonickým centrem hutě bývala tzv. Dlouhá huť („Lange Hütte“) z roku 1562, která však byla v roce 1952/1953 stržena až po základové zdivo. V letech 1992–1994 byla znovu obnažena a částečně nově postavena. Celý komplex je obehnán ochrannou zdí se vstupní branou. Vycezovací huť v Grünthalu bývala samostatným sídlem s vlastní soudní pravomocí. Areál proto zahrnoval různé objekty nutné pro provoz i běžný život, od objektů pro zpracování rudy přes správní a hutní budovy až po obytné stavby a společenská zařízení pro hutníky. Mimo vlastní areál byl v letech 1534–1537 postaven měděný hamr, který byl v letech 1958–1960 restaurován a slouží jako přístupná technická památka. Budovy celého hutního komplexu jsou v současnosti využívány jak k obytným, tak I k podnikatelským a kulturním účelům. Turistům jsou k dispozici různé muzejní expozice, naučné stezky i hotel. Co lze navštívit? Muzeum Kupferhammer Museum Saigerhütte Olbernhau Muzeum v domě Rittergut v Olbernhau Německo-česká hornická naučná stezka (délka cca 15 km) Hutní rybník (Hüttenteich) s místopisnou a přírodovědnou naučnou stezkou Stockhausen – dětské zábavní centrum (v areálu huti)  
5772.61 km Olbernhau in der Advents- und Weihnachtszeit

Olbernhau begeht Adventszeit mit Lichterglanz und Adventsshopping

update: 26.11.2020 Die Olbernhauer Weihnachtszeit 2020 ist für Organisatoren, Händler, Künstler und auch Gäste mehr als schwierig. Dennoch wollen die Händler in der Innenstadt gemeinsam mit der Stadtverwaltung Akzente setzen. Ab dem ersten Adventswochenende laden die Händler zum Adventsshopping in die Olbernhauer Innenstadt ein. Eine Vielzahl der Geschäfte wird an allen vier Adventssamstagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Zudem sind für den 2. und 3. Advent verkaufsoffene Sonntage von 13 bis 18 Uhr geplant. Die Innenstadt wird im Lichterglanz erstrahlen und mit zahlreichen Weihnachtsbäumen und Fackeln das bekannte Flair verbreiten. Ein leer stehendes Geschäft wird von Mitgliedern des Tourismusvereins und der Tourist-Information der Stadt in ein Olbernhauer Advents-Stübel verwandelt. Einige aus der Handwerkerschau bekannte Frauen haben den ganzen Sommer wärmende Schafwollsocken in Handarbeit gestrickt und wollen diese im Advents-Stübel anbieten. Zudem wird an verschiedenen Tagen geklöppelt, gestrickt, geschnitzt oder das Spinnrad vorgeführt. Das Sortiment wird um weihnachtliche Artikel und Olbernhauer Spezialitäten erweitert. Das Olbernhauer Advents-Stübel an der Ecke Bahnhofstraße – Albertstraße wird am ersten Adventssamstag um 10 Uhr eröffnet  und ist dann bis zum 3. Advent täglich von 13 bis 18 Uhr, samstags ab 10 Uhr geöffnet. Stadtverwaltung Olbernhau Regiebetrieb Kultur und Tourismus   ___________________________ Die Stadt Olbernhau sagt auf Grund der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen und der aktuellen Infektionslage den geplanten Weihnachtsmarkt 2020 einschließlich der Erzgebirgischen Handwerkerschau ab. Auch die für November in den Ortsteilen geplanten weihnachtlichen Veranstaltungen (Pyramidenanschieben) können nicht stattfinden. Nach Abwägung aller Umstände, die im Zusammenhang mit der Corona Pandemie stehen ist eine andere Entscheidung nicht  zu vertreten. Diese Entscheidung ist der Stadtverwaltung nicht leicht gefallen.  Dennoch wird die Olbernhauer Innenstadt und das Rittergut, wie in den Vorjahren weihnachtlich geschmückt. Auch in den Ortsteilen werden die Ortspyramiden aufgestellt und so für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen. Sollten nach dem 30. November 2020 die Bestimmungen der dann neuen Corona-Schutzverordnung und die Infektionszahlen im Dezember die Durchführung von Märkten zulassen, so ist die Stadt Olbernhau bestrebt an zwei Dezemberwochenenden eine vorweihnachtliche Veranstaltung mit Glühwein und Bratwurst im Rittergut durchzuführen. Auch wird dann in diesem Zusammenhang geprüft, ob Veranstaltungen und Theateraufführungen im Jugend- und Kulturzentrum „Theater Variabel“, im Haus der Begegnung Rothenthal, in den Museen und Bibliotheken möglich sind. Die Stadtverwaltung Olbernhau möchten sich auf diesem Weg bei allen Händlern und Vereinen ganz herzlich für die Bereitschaft zur Teilnahme an der Olbernhauer Weihnachtszeit bedanken und gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass 2021 eine mit unserem typisch erzgebirgischen Flair und von vielen Veranstaltungen geprägte Olbernhauer Weihnachtszeit, für Gäste aus Nah und Fern, wieder möglich ist. Heinz-Peter Haustein Bürgermeister der Stadt Olbernhau
2.88 km

Měděný hamr v huti Saigerhütte

V vodním hamru na zpracování mědi předvede kovářský čeledím třistakilové (6 metráků), plně funkční, široké kladivo a přiblíží návštěvníkům podrobně a názorně dějiny výroby v ranném kapitalismu. Návštěvníci se dozvědí podrobnosti o vycezování, metodě oddělování mědi od stříbra tavením, přičemž bylo přidáním cínu využito rozdílných tavicích teplot a vzájemných rozpustností.
0.15 km

Museum Olbernhau - Ein Museum für die ganze Familie

Der hölzerne Herr mit Brille, Schreibfeder und Stehpult auf dem Windspiel an der schlichten Fassade des Olbernhauer Museums ist ein Spielwarenverleger, einer der Kaufleute, die mit ihrem Handel bereits vor über 200 Jahren das Spielzeug aus dem Erzgebirge weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Die weltweite Tätigkeit der Olbernhauer Verlagshäuser ist eine der besonderen Geschichten, die im Museum erzählt werden. Nach umfassender Rekonstruktion und Erweiterung erfährt man in der neu gestalteten Ausstellung noch vieles mehr über Spielwarenverleger und ihre Musterbücher, über den unterschiedlichen Broterwerb im Laufe der Jahrhunderte und über die Findigkeit im Umgang mit Holz und Metall, welche Olbernhau bis heute auszeichnet.
7.1 km Dörnthaler Teich

Dörnthaler Kunstteich mit Naturlehrpfad

Der Bau des Dörnthaler Teiches erfolgte im Zeitraum von 1787 bis 1790. In diesen Jahren entstand auch der Kunstgraben, um die Bergreviere Brand-Erbisdorf und Freiberg mit Aufschlagwasser zu versorgen. An der vorderen Dammmauer erinnert ein Gedenkstein an die Erweiterung des Teiches und den Dammbau von 1842 bis 1844. Heute ist der Dörnthaler Teich ein Paradies für Naturliebhaber zu jeder Jahreszeit. Im Frühling lockt das frische Grün, an warmen Sommertagen weht eine frische Prise über den Teich, der Herbst malt viele Farben und im Winter knackt das Eis gespenstig. Der Naturlehrpfad um den Teich ist besonders für Familien mit Kindern interessant. Hier können sie die einheimische Tier- und Pflanzenwelt kennen lernen. Der Dörnthaler Teich ist Bestandteil des UNESCO-Werterbes "Montanregion Erzgebirge" im Bestandteil der Freiberger Wasserwirtschaft.
5772.61 km Die Olbernhauer Innenstadt

Informationen für Touristiker in Corona-Zeiten

Sehr geehrte Gastgeber, Gastronomen und Unternehmer touristisch relevanter Betriebe, auf dieser Seite möchten wir Ihnen Informationen speziell für Ihren Wirkungsbereich geben, welche die Stadt Olbernhau von ihren Partnern dem Tourismusverband Erzgebirge (TVE), dem Landestourismusverband Sachsen (LTV) und der Tourismusmarketinggesellschaft Sachsen (TMGS) erhält. Die Informationen werden nach Eingang von den Verbänden hier aktuell eingepflegt.   Laut neuer Corona-Schutz-Verordnung (gültig vom 13. bis einschließlich 30. November 2020) sind Busreisen und Übernachtungsangebote für touristische Zwecke in diesem Zeitraum verboten. LTV vom 29.05.2020 Die heutigen Themen: "Living Document" des DTV zu Rechtsfragen Neustart Deutschlandtourismus Bundesweite Kampagne "Entdecke Deutschland" gestartet Umsetzungshilfen für den Wiedereinstieg im Tourismus in Sachsen Kompakt und aktuell informiert: "Corona-Kompass Tourismus" des LTV SACHSEN LTV vom 15.05.2020 Die heutigen Themen: Bundestag beschließt Sozialschutz-Paket II - Weitere Hilfen für Arbeitnehmer Sächsische Corona-Schutz-Verordnung - Fassung vom 12.05.2020, gültig ab 15.05.2020 Gemeinsame Hotline für Gastgewerbe und Tourismus Hilfestellungen zum Wiedereinstieg TMGS stärkt Reisebürobranche: 20 Prozent Provision auf Buchungen Corona (SARS-CoV-2) braucht Hygiene – Worauf sollten Freizeitanbieter jetzt achten sollten Bestens informiert mit "Corona-Kompass Tourismus"   TVE vom 12.05.2020 Mit Inkrafttreten der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung dürfen wir auch im touristischen Bereich weitere wichtige Lockerungen erfahren. Besonders freuen wir uns über die Öffnungsmöglichkeit für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe ab dem 15.05.2020. Der DEHOGA Sachsen stellt dafür auf seiner Website die neue Corona-Schutzverordnung, wichtige Checklisten sowie Dokumente zu den Hygieneauflagen und Hygieneregeln bereit. Wir verweisen zudem auf unsere Corona-Seite (TVE). Wir wünschen Ihnen viel Kraft für die Wiederaufnahme des Betriebs!   TVE vom 24.04.2020 Der deutsche Tourismusverband engagiert sich aktiv für die Entwicklung eines Re-Start-Programms und hat dafür ein >>Perspektivpapier<< für einen bundesweit einheitlichen Neustart vorgelegt. Tourismusverband Erzgebirge e.V. Adam-Ries-Str. 16 09456 Annaberg-Buchholz Telefon: +49 (0)3733 188 00-16 Fax: +49 (0)3733 188 00-20 E-Mail: v.kalbitz@erzgebirge-tourismus.de   LTV vom 17.04.2020 Die heutigen Themen: Neue Allgemeinverfügung für Sachsen ab 20. April 2020 OSV - Blitzbefragungen zu Auswirkungen der Corona-Krise im Kurzbericht KfW-Schnellkredit: Antrag seit 15. April möglich! DTV-Gastgeberumfrage zur aktuellen Situation DTV-Broschüre „Zahlen-Daten-Fakten“ erschienen Bestens informiert mit "Corona-Kompass Tourismus" ServiceQualität Deutschland bietet Q-Refresher-Onlinetraining an Landestourismusverband Sachsen e.V. Messering 8 - Haus F 01067 Dresden Tel.: +49 351 49191-0 Fax: +49 351 49191-29 info@ltv-sachsen.de www.ltv-sachsen.de LTV vom 09.04.2020 Die heutigen Themen: Ostergruß der Staatsministerin Barbara Klepsch Landeshilfe "Sachsen hilft sofort" wird für Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeiter geöffnet KfW-Schnellkredit für Mittelstand Unternehmensberatungen für KMU und Freiberufler in der Corona-Krise Bestens informiert mit "Corona-Kompass Tourismus" www.lokalhelden-sachsen.de – Plattform für sächsische Gastronomen DTV: Weitere Webinartermine für Touristiker und Gastgeber geplant   LTV vom 03.04.2020 Die heutigen Themen: Bundes-Soforthilfe - Zuschüsse für Soloselbstständige und Kleinstunternehmen „Sachsen hilft sofort“ – Zinsfreies Darlehen für Soloselbstständige und Kleinstunternehmen Sächsische Staatsregierung kündigt Mittelstands-Unterstützung an Die aktuellen Hilfen im Kurzüberblick Soforthilfen für Privatvermieter Sparkassen-Tourismusbarometer Ostdeutschland – Kurzbericht 1I2020 TMGS startet Kommunikationskampagne: „Träum dich nach Sachsen!“   TVE vom 01.04.2020 Liebe Gastgeberinnen und Gastgeber, liebe Partner, Auf unserer Website haben wir die Unterkunftskapazitäten in der tschechischen sowie deutschen Sprachversion zusammengefasst: https://www.erzgebirge-tourismus.de/ Ebenso sind die IHK Chemnitz sowie das Sächsische Staatsministerium informiert. Auch der DEHOGA wird die Übersicht in seine derzeitigen Marketingaktivitäten mit einbinden. Wir möchten nochmals um Verständnis bitten, dass wir aufgrund des hohen Rücklaufs nur fristgerecht eingegangene sowie vollständige Rückmeldungen berücksichtigen konnten. Über weitere organisatorische Neuigkeiten halten wir Sie gern weiterhin auf dem Laufenden! Mit freundlichem "Glück Auf" aus dem Erzgebirge, Victoria Kalbitz Projektmanagement Destinationsentwicklung & Innenmarketing   LTV vom 27.03.2020 Die heutigen Themen: Reisewirtschaft startet Solidaritätsaktion #verschiebdeinereise DTV bietet Live-Webinare für Gastgeber und Touristiker an Hilfe in Krisenzeiten: Corona-Kompass Tourismus bündelt relevante Informationen Landestourismusverband Sachsen e.V. Messering 8 - Haus F 01067 Dresden Tel.: +49 351 49191-0 Fax: +49 351 49191-29 info@ltv-sachsen.de www.ltv-sachsen.de    
4.45 km

Haus der Begegnung Rothenthal

Das "Haus der Begegnung" befindet sich im Olbernhauer Ortsteil Rothenthal, idyllisch in das Natzschungtal eingebettet. Das Haus wurde am 17. September 1994 eröffnet und bietet in seinen Räumen vielfältige Kultur- und Freizeitangebote. Dem Namen des Hauses entsprechend finden hier Begegnungen für Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Interessen statt, die sich bei uns erholen oder einen Teil ihrer Freizeit verbringen wollen.